De Economie Energie

Energie

Groningen ontwikkelt zich in rap tempo op het gebied van energie en duurzaamheid. De gemeente heeft zich uitgesproken om in 2035 CO2 neutraal te zijn en steeds meer bedrijven en burgers sluiten zich hierbij aan. De grootste bedrijven hebben zich verenigd in het platform groningenenergieneutraal.nl en werken actief mee aan het verduurzamen van hun omgeving en hun eigen bedrijfsvoering. Veel van de werkgelegenheid op dit vlak zit dus bij de bestaande bedrijven en minder bij volledig nieuwe bedrijven in de energiesector. 

Op het gebied van onderwijs is er de laatste jaren veel ontwikkeld rond energie en duurzaamheid. De meest energiezuinige onderwijsinstelling van Nederland staat nu op het Zernike complex: de Energy Academy Europe. Samen met Entrance en vele nieuwe opleidingen worden er op alle niveaus nieuwe energie en duurzaamheidsprofessionals opgeleid. Deze zijn hard nodig want de energie en duurzaamheid sector zal de komende jaren alleen maar verder groeien. 

Beschikbare datasets

Aantal vestigingen

De groei van het aantal vestigingen komt door groei van het aantal zzp'ers. Vanaf 2018 zijn de cijfers inclusief Haren en Ten Boer.
Laatste update: 2020-02-14

Banen

De afname ven het aantal banen komt door afname bij de grote(re) vestigingen, zie ook zzp'ers. Vanaf 2018 zijn de cijfers inclusief Haren en Ten Boer.
Laatste update: 2020-02-14

ZZP'ers

Aantal zzp'ers, vestigingen waar 1 persoon werkt. Vanaf 2018 zijn de cijfers inclusief Haren en Ten Boer.
Laatste update: 2020-02-14