Het gebied Corpus Den Hoorn Zuid
Enable Javascript
Beschikbare datasets

Aantal vestigingen totaal

Het totaal aantal vestigingen van bedrijven en instellingen. De stijging tussen 2014 en 2015 komt door de sector gezondheidszorg en welzijn. Tussen 2015 en 2016 door verschillende sectoren en het laatste jaar door de zakelijke dienstverlening.
Laatste update: 2019-06-26

Aantal vestigingen per sector

Het aantal vestigingen uitgesplitst naar sector, het terrein heeft veel vestigingen in de gezondheidszorg, onder meer het Martini Ziekenhuis.
Laatste update: 2019-06-26

Aantal banen vast personeel totaal

Het aantal vaste banen totaal, full en part time. Meer dan de helft van het aantal banen vinden we bij de sector gezondheidszorg en welzijn. De afname tussen 2004 en 2007 komt door een afname bij de zakelijk dienstverlening.
Laatste update: 2019-06-26

Aantal ingeleende uitzendkrachten totaal

Aantal ingeleende uitzendkrachten bij de vestigingen. De scherpe afname tussen 2004 en 2005 en ook tussen 2015 en 2017 komt door de zakelijk dienstverlening (call centers).
Laatste update: 2019-06-26

Aantal banen per groep sectoren

Totaal aantal banen per groep sectoren: Corpus den Hoorn zuid heeft veel banen in de niet-commerciële dienstverlening, dit is vooral de sector gezondheidszorg en welzijn.
Laatste update: 2019-06-26

Leegstand kantoorruimte

Op het terrein Corpus den Hoorn zuid staat 8,8% van de 86.224 m2 kantoorruimte leeg.
Laatste update: 2019-08-19

Leegstand bedrijfsruimte

Op het terrein is geen leegstand van bedrijfsruimte (er is 2.957 m2 bedrijfsruimte).
Laatste update: 2019-08-19

Bedrijvendynamiek

Aantal vestigingen dat start op terrein Corpus den Hoorn zuid, peildata van 1 april voorgaand jaar tot 1 april.
Laatste update: 2019-07-23

Overige informatie

.
Laatste update: 2018-01-22